Jurist arbeidsrecht

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

Jurist arbeidsrecht Amsterdam

Een juridisch probleem of probleem. Uiteindelijk krijgt iedereen ermee te maken. Zeker in het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden nogal groot. Vaak kun je een probleem met het bedrijf zelf oplossen, eventueel met wat goede begeleiding van je omgeving. Het wordt anders als het probleem niet gelijk kan worden opgelost of als er een claim dreigt. In die gevallen is deskundig advies echt cruciaal. Uw werk is uw inkomen, en uw inkomen is de basis om uw leven te betalen. Het is ongelooflijk essentieel!

Bent u op zoek naar een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze professionele juristen zijn bereid u bij te staan en u in begrijpelijke taal te begeleiden. Voor ons staat het bieden van oplossingsgerichte suggesties centraal. Daarbij zetten wij niet alleen onze competentie voor u in, maar laten wij u ook begrijpen wat en hoe wij dat doen. Het gebruik van openheid is wat ons als jurist arbeidsrecht onderscheidt. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Arbeidsrechtjuristen

Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en bedrijf. De optimale duur van de proeftijd, het aantal vakantiedagen, uw inkomen en eventuele andere contracten zoals het gebruik van de leaseauto en vrachtwagen, etc.

Het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over bijvoorbeeld de betekenis van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzeggingsbeperkingen, ontslagmogelijkheden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bevat het beleid inzake de cao.

Jurist arbeidsrecht

Opstellen van arbeidsovereenkomsten

Afspraken op collectief niveau hebben vaak effect. In tal van cao’s worden aanvullende rechten en verplichtingen ontwikkeld met betrekking tot verlof en verzuim op collectief niveau. In de cao kan worden bepaald dat bij ziekte aanvankelijk een aantal wachtdagen geldt.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk besluiten de samenwerking te beëindigen. In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, die doorgaans wordt omschreven als een vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst bevat zaken als de opzegtermijn, uitbetaling van vakantiedagen en de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, wat betekent dat de ontslagvergoeding een flexibel product is. 

Als de oorzaak van de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een uitkering. Uiteraard moet het personeelslid ook voldoen aan de overige verplichtingen uit de Wet Werkloosheidsverzekering, zoals het inschrijven als werkzoekende bij het UWV en het adequaat gebruiken. De arbeidsjurist ondersteunt werkgever en werknemer bij alle aspecten die essentieel zijn om de arbeidsovereenkomst voor beide partijen goed af te sluiten.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Uw werkgever wenst dan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Uw werkgever zal dit doen door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsregeling aan te bieden.

Onze ervaring is dat bedrijven doorgaans grote druk uitoefenen op hun medewerkers om snel akkoord te gaan met uw beëindiging. Ga nooit onmiddellijk akkoord! Juridisch gezien moet uw werkgever u de tijd gunnen om juridische suggesties in te winnen. Gebruik deze tijd en krijg gratis advies van onze gespecialiseerde arbeidsrechtjuristen.

In dat geval wordt een beëindigingsregeling opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer de wettelijke transitievergoeding niet verschuldigd, wat betekent dat de beëindigingsvergoeding een onderhandelbaar goed is. Als het initiatief voor de beëindiging bij het bedrijf ligt, de werknemer niets te verwijten valt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op werkloosheidsvoordelen. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst beëindigen met een gedeelde regeling. Uw bedrijf doet dit door u een ontslagvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u aanmoedigen en helpen met, onder andere:

– ontslag op staande voet
– schikkingen bij beëindiging van het werk
– schikkingsregeling
– wijziging van arbeidsvoorwaarden
– verbeteringsprocedure
– begeleiding bij concurrentiebeding

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl